Lokaal dienstencentrum Vives

Het lokaal dienstencentrum zet zijn deuren wagenwijd open voor elke oudere én voor iedereen die een beginnende nood aan zorg heeft. Het lokaal dienstencentrum weigert niemand op grond van ras, afkomst, religie, nationaliteit, politieke voorkeur of lidmaatschap van een bepaalde groep. Een lokaal dienstencentrum is 32u per week open.  Tijdens die openingsuren zijn de centrumleider en zijn medewerkers permanent aanspreekbaar. Bij hen kan u terecht met al uw vragen, zorgen, talenten, interesses en  behoeften. In een  lokaal dienstencentrum valt er wekelijks heel wat te beleven. Het centrum biedt immers naast de ontspannende activiteiten (kaarten, turnen, zingen,…) ook regelmatig infosessies en gespreksgroepen omtrent interessante onderwerpen. Wie graag nog wat wil  bijleren  komt er zeker aan zijn trekken in de taalcursussen, computervorming, danslessen enz. Elke werkdag kan U terecht in het dienstencentrum voor een lekker warm middagmaal in een gezellige atmosfeer. Daarnaast biedt het centrum u indien nodig ondersteunen bij vervoer van en naar het centrum en bij het doen van uw boodschappen. Daarenboven  zal het centrum  u verder helpen in uw zoektocht naar klusdiensten, poetshulp, gezinshulp en naar alle  voorzieningen  die  u nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Mogelijks zal het centrum u  daarbij doorverwijzen naar een andere dienst. Maar, boven alles is het lokaal dienstencentrum in uw buurt  een ontmoetingsplaats. U kan er in elk geval kennis maken met andere mensen uit uw buurt. Heeft u wat vrije tijd die u wil gebruiken om als vrijwilliger het dienstencentrum in zijn werking te helpen, laat dit dan snel weten aan de centrumleider of zijn medewerkers.

Diensten

  • en van maandag tot en met zaterdag. Ook op feestdagen als kerst- en Nieuwjaar is het centrum open.
  • Buurtbewoners kunnen er overdag terecht voor een maaltijd in het sociaal restaurant, om samen rustig de dag door te brengen in een verwarmde en gezellige ontmoetingsruimte, om deel te nemen aan een activiteit, voor een babbel met de onthaalmedewerker of voor een specifieke hulpvraag bij de verantwoordelijke van de animatiewerker of bij de centrumleider.
  • De rode draad in dit aanbod zijn de ontmoetingskansen waardoor effectief meer sociale netwerken ontstaan en het sociaal isolement van de ( oudere) buurtbewoners wordt tegen gegaan.
  • Naast het sociaal restaurant, biedt het lokaal dienstencentrum ook nog warme maaltij

Programma maand juli - programme mois de juillet

Maandag 01/07/2019 Lundi 01/07/2019
10u00 vertrek Vives. Ochtendwandeling
10h00 départ Vives. Promenade du matin

13u30 Vives. Bestellingen opnemen boodschappendienst
13h30 Vives. Les commandes pour le servise des courses

14h00 Vives. Café Smartphone. Nous remarquons que les personnes âgées continuent d’avoir des difficultés avec la nouvelle technologie: téléphones, tablettes… Et cette session d’information ne suffit souvent pas pour comprendre le monde. Pas besoin de vous inquiéter. A partir de maintenant, vous êtes les bienvenus chaque premier lundi du mois avec votre tablette ou votre smartphone dans le café "Smartphone". Flavio vous aide avec plaisir et patience.

14u00 Vives. Smartphone café. We merken dat senioren moeilijkheden blijven hebben met de nieuwe technologie: telefoons, tablets ... En dat één info-sessie vaak niet volstaat om dingen onder de knie te krijgen. Geen nood voor de Vivesianen. Vanaf nu ben je elke eerste maandag van de maand welkom met je tablet of smarphone in het ‘Smartphone’café. Flavio helpt je met plezier en geduld verder.
14h00 Vives: Smartphone café.

Dinsdag 02/07/2019 Mardi 02/07/2019
Vanaf 9u00. Vives. Pedicure met Katelijne. Op afspraak op nr 0476 36 28 80. Pedicure 21€, 15€ manicure, ontharing vanaf 9€
A.p.d. 9h00. Vives. Pédicure par Katelijne. Sur rendez-vous au 0476 36 28 80 Pédicure 21€, 15€ manicure, épilation des sourcils 9€
9u00.

11u00 Vives. Stoelgym.
11h00 Vives. Gym à la chaise

Woensdag 03/07/2019 Mercredi 03/07/2019
10u30 Cosmos. Gym met Aïcha
100h30 Cosmos. Gym avec Aïcha

Donderdag 04/07/2019 Jeudi 04/07/2019
10u30 Vives. Petanque au parc Vives
10h30 Vives. Petanque bij Vives

13h30 Vertrek van Vives naar Coloma
Na het gesmaakte bezoek aan het Domein Coloma en zijn prachtige collectie rozen, hernemen een bezoek in hun rozentuin en hun exotisch kader…De afwezigen hadden immers ongelijk … en spijt. Dus doen we het nog een keer. Gratis
13h30 Départ du Vives vers le Coloma
Suite au grand succès du Domaine Coloma et sa magnifique colletition de rosiers, Vives à organiser une visite dans leur jardin de roses et leur cadre exotique… Gratuit.

Vrijdag 05/07/2019 Vendredi 05/07/2019
9u00. Vertrek tramhalte vives. Brusselwandeling. We komen stipt om 9.45u. samen aan metrostation IJzer (lijnen 2 of 6). Van metrostation Ijzer wandelen via het Maximiliaanpark en de stadsboerderij tot het nieuwe museum Kanal (Citroën/Pompidou). We steken het kanaal over naar Thurn & Taxis: het voormalig Koninklijk Stapelhuis en Art Nouveau goederenstation waar we ook de 'bruudruuster' van Leefmilieu Brussel zien. We gaan even binnen in het 'Herman Teirlinckgebouw'. Daarna wandelen we verder langs de oude spoorwegbedding met de serre van Parckfarm, de moestuinen, de bijenkorf en de broodoven. Hier is alles bio. Het park L28 met speeltuin en fitnesstoestellen brengt ons tot Pannenhuis. We vervolgen onze wandeling via een 'Pocket park' om te eindigen aan metrostation Bockstael waar het voormalig gemeentehuis van Laken nog pronkt. 2€. Inschrijven vooraf noodzakelijk

09h00 départ Vives. Dans le cadre des promenade organisée par le B.O.P, aujourd’hui une promenade dans les allentours de ‘Tour et Taxi’. Avec une guide – Néerlandophone seulement – qui raconte de l’histoire de ce quartier qui est renouvellé. 2€. Inscription obligatoire.

10u00 Vives. Yoga met Eliane. Gratis.
10h00 Vives. Yoga avec Eliand. Gratuit.

14u00 Vives. Nederlandse conversatietafel met Sien
14h00 Vives. Table de conversation avec Sien

Maandag 08/07/2019 Lundi 08/07/2019
10u00 vertrek Vives. Ochtendwandeling
10h00 départ Vives. Promenade du matin .
13u30 Vives. Bestellingen opnemen boodschappendienst
13h30 Vives. Les commandes pour le servise des courses
14u00 Vives. Relaxatie met Dali / gratis
14h00 Vives. Relaxation avec Dali / gratuit

Dinsdag 09/07/2019 Mardi 09/07/2019
11u00 Vives. Stoelgym.
11h00 Vives. Gym à la chaise

14u00 Info-sessie. Cholestorol.
Vandaa komt Astrid weer op bezoek. Ze brengt een infosessie over Cholesterol. Cholesterol is een vetstof die het lichaam gebruikt om cellen, hormonen, vitamine D en galzuren te maken. Door deze positieve eigenschappen heeft elk lichaam cholesterol nodig. Bij baby’s, kinderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven, is de behoefte aan deze vetstof zelfs vrij groot.

Niemand kan zonder cholesterol. Gevaarlijk wordt het pas als er te veel cholesterol in de bloedbaan aanwezig is. Dat kan namelijk leiden tot een vernauwing van de bloedvaten.
Over dit en veel meer geeft Astrid vandaag info.
Gratis.
14h00 Session d’info. Cholestorol.
Aujourd’hui, on souhaite de nouveaa le bienvenu à Astrid. Elle soigne une session d’info sur le Cholestorol. Le Cholostorol est une espèce de gras. Notre corps en a besoin pour l’entretien des cellules, pour nos homones, pour le Vitamine D … Personne ne sait vivre sans le cholestorol. Les problèmes commencent quand le teaux de cholestorol est trop haut. .
Astrid va nous informer sur le problème et donner des conseilles à éviter le monté du cholestorol.
Gratuit.

Woensdag 10/07/2019 Mercredi 10/07/2019
10u30 Cosmos. Gym met Aïcha
100h30 Cosmos. Gym avec Aïcha

Donderdag 11/07/2019 Jeudi 11/07/2019

10u30 vertrek Vives. Cruise naar Vilvoorde en bezoek aan de Drie Fonteinen.
In het cultuurhistorische gebied Drie Fonteinen in Vilvoorde, op een boogscheut van Brussel, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijk uitstapje. Je geniet er van een prachtige Franse tuin in de stijl van Versailles én van een Engels landschapspark.
We nemen de boot – een tocht musicaal en dansant verlucht door Aïcha - aan de Havenlaan ( Tour en Taxis ) en meren aan bij het park. We nemen 3 uur de tijd voor een wandeling door het park en een pickncik. En de boot neemt ons weer terug naar Brussel waar we rond 15u00 arriveren.
Prijs 6€ voor de boot en 5€ voor de picknick. Je mag ook je eigen picnikc meebrengen. Wel snel, snel, inschrijven.

10h30 départ Vives. Cruise à Vilvoorde et visite au domain ‘Drie Fontainen’ ( trois fontains ).
La domain Drie Fonteinen est une endroit d’un grand valeur culturel-historique. Il consiste, entre autre, d’un Jardin Français, style Versailles et un park style paysage Anglais.
On prend le bateau au quai à coté de Tour et Taxis et s’arrète à l’entrée du Parc. En route, Aïcha soigne une animation musicale et dansante.
On se promème dans le parc, mange le picknick et on reprend le bateau. On sera de retour à Bruxelles vers 15u00.
Prix: 6€ pour le bateau, 5 € pour le picknick. Vous êtes libre d’ammener votre propre picknick évidemment. Inscrivez vous si vite que possible.

Vrijdag 12/07/2019 Vendredi 12/07/2019
10u00 Vives. Yoga met Eliane. Gratis.
14u00 Vives. Nederlandse conversatietafel met Sien
14u00 Vives. Yoga avec Eliane.Gratuit.
14h00 Vives. Table de conversation avec Sien

Maandag 15/07/2019 Lundi 15/07/2019
10u00 vertrek Vives. Ochtendwandeling
10h00 départ Vives. Promenade du matin
13u30 Vives. Bestellingen opnemen boodschappendienst
13h30 Vives. Les commandes pour le servise des courses
14h00 Vives. Film Notebook.
14u00 Vives. Filme N’oublie jamais.

Dinsdag 16/07/2019 Mardi 16/07/2019
11u00 Vives. Stoelgym.
11h00 Vives. Gym à la chaise

13u30 vertrek Vives : Tentoonstelling ‘Wim Delvoye’
Wim Delvoye staat, als centraal figuur in de Belgische kunstscène, bekend om zijn humor, zijn voorliefde voor technologische experimenten en zijn ongebreidelde en uiteenlopende productiviteit. O.m. zijn ‘kakmachien’ Cloaca en zijn getatoueerde varkens zijn wereldbekend.
De tentoonstelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, die in nauwe samenwerking met de kunstenaar is ontwikkeld, toont een indrukwekkend panorama van zijn recente productie en benadrukt het multidisciplinaire aspect van zijn kunst.12€50. Niet goedkoop, maar zeker de moeite waard.

13h30 départ Vives. Exposition Wim Delvoye.
Figure majeure de la scène artistique belge, Wim Delvoye est connu pour son humour, son goût de l’expérimentation technologique, et sa production riche et variée. Il est connu, entre autre, pour sa’ machine kaka’ Cloaca et ses cochons tatoués.
L’exposition que lui consacrent les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique est conçue en étroite collaboration avec l’artiste. Elle propose un impressionnant panorama de son travail et met l’accent sur son aspect pluridisciplinaire. 12€50. Ne pas bonmarché, mais il faut la peine.

Woensdag 17/07/2019 Mercredi 17/07/2019
9u00 Ontbijt verzorgd door de vrijwilligers
09h00 Vives . Petit déjeuner sogné par les Bénévoles
10u30 Cosmos. Gym met Aïcha
100h30 Cosmos. Gym avec Aïcha

Donderdag 18/07/2019 Jeudi 18/07/2019
10u30 Vives. Pétanque.
10h30 Vives. Jeu de boule.
13u30 vertrek kleine wandeling naar Meir waar we een ijsje eten.
13h30 Départ Vives. Promenade acompagné d’une bonne glace au rond-point Meir

Vrijdag 19/07/2019 Vendredi 19/07/2019

10u00 Vives. Yoga met Eliane. Gratis.
14u00 Vives. Yoga avec Eliane. Gratuit.

Maandag 22/07/2019 Lundi 22/07/2019
10u00 vertrek Vives. Ochtendwandeling
10h00 départ Vives. Promenade du matin
13u30 Vives. Bestellingen opnemen boodschappendienst
13h30 Vives. Les commandes pour le servise des courses
14h00 Vives. We spelen nog es UNO
14u00 Vives. On s’amuse avec le jeu UNO

Dinsdag 23/07/2019 Mardi 23/07/2019
11u00 Vives. Stoelgym.
11h00 Vives. Gym à la chaise

Woensdag 24/07/2019 Mercredi 24/07/2019
10u30 Cosmos. Gym met Aïcha
100h30 Cosmos. Gym avec Aïch

Donderdag25/07/2019 Jeudi 25/07/2019
09h00 Départ Vives. Visité de Dinant
Vives vous propose de partager un repas et une vu explendide de tout en haut de la Citadelle de Dinant,à notre arrivée, nous avons une visite de la Citadelle. Après avoir mangé nous vous proposant d’embarquer avec nous pour une petite croisière sur la Meuse.
47,50€ inscription obligatoire
09u00 Vertrek Vives. Bezoek aan Dinant
Vives biedt u een maaltijd aan met uitzicht vanaf de top van de Citadel van Dinant. Bij aankomst genieten we van een rondleiding door de Citadel. Nadat we gegetenhebben, dalen we af met de kabelbaan en en maken een kleine cruise op de Maas. Nog even vrije tijd voor een wandeling door het stadje – de beenharde ‘Couces de Dinant’ op de kop slaan of een terrastje en we keren huiswaarts.
47,50€ Inschrijven verplicht.

Vrijdag 26/07/2019 Vendredi 26/07/2019
10u00 Vives. Yoga met Eliane. Gratis.
14u00 Vives. Nederlandse conversatietafel met Sien
14u00 Vives. Yoga avec Eliane.Gratuit.
14h00 Vives. Table de conversation avec Sien

Zaterdag 27/07/2019 Samedi 27/07/2019
Vanaf 15u00. Zomer op het plein. Een hele namiddag samen dansen op het plein. Een namiddag georganiseerd door de Anderlechtse dienstencentra i.s.m. de Rinck. Met van 15u00 tot 16u00 gratis dansles. Dapperheidsplein Anderlecht.
A partier de 105h00. L été sur la place. Une après-midi de la danse sûr la place. Organisée par les centres de service Anderlechtois en colaboration avec le Rinck. Une initiation de danse est prévu de 15h00 à 16h.00. Place de la Résistance.

Maandag 29/07/2019 Lundi 29/07/2019
10u00 vertrek Vives. Ochtendwandeling
10h00 départ Vives. Promenade du matin
13u30 Vives. Bestellingen opnemen boodschappendienst
13h30 Vives. Les commandes pour le servise des courses
14h00 Vives. En we blijven volhouden: UUUUUUNOOOOO
14u00 Vives. Et on continu: UUUUUUNOOOOOOO

Dinsdag 30/07/2019 Mardi 30/07/2019
11u00 Vives. Stoelgym.
11h00 Vives. Gym à la chaise
14u00 Vives. Verjaardagsfeest /€ 2 voor taart en koffie
Gratis voor de jarigen uiteraard.
14h00 Vives. Fêtes d’anniversaires /€ 2 pour gâteau et café
Gratuit pour les rois de la fête évidemment.

Woensdag 31/07/2019 Mercredi 31/07/2019
10u30 Cosmos. Gym met Aïcha
100h30 Cosmos. Gym avec Aïcha

Dagmenu Vives

6€50 met klantenkaart.
7€00 zonder klantenkaart.
Tenzij anders vermeld

MENU JULI 2019

Maandag 01/07
Verse dagsoep
Kalfs- en varkensworst
Appelmoes
Pureepatatjes
Yaourt
HALAL MOGELIJK !

Dinsdag 02/07
Verse dagsoep
Rundsvlees bourguignon
Kroketjes
Aardbeienmousse

Woensdag 03/07
Griekse sla
Kip moambé
Rijst
Cake

Donderdag 04/07
Verse dagsoep
Spaghetti bolognaise
Ijsje

Vrijdag 05/07
Verse dagsoep
Rolletje scholvis
Bloemkool
Natuuraardappelen
Fruit

Maanda g 08/07
Verse dagsoep
Kalkoenreepjes
Zoetzure saus
Rijst
Mango-abrikoos

Dinsdag 09/07
Verse dagsoep
Waterzooi van kip
Peterselieaardappelen
Chocomousse
Woensdag 10/07
Mini loempia
Moussaka
ijsje

Donderdag 11/07
Verse dagsoep
Cordon bleu
Tagliatelli
4 kazensaus
Crème renversée

Vrijdag 12/07
Verse dagsoep
Gepanneerde visfilet
Slaatje
Tartaarsaus
Natuuraardappelen
Liégeois

Maandag 15/07
Verse dagsoep
Hamburger, erwten & wortelen
Hertoginneaardappelen
Fruit

Dinsdag 16/07
Verse dagsoep
Gegratineerd witloof
Tiramisu

Woensdag 17/07 7,5 €
Sla van watermeloen en veldsla
Steak, frietjes, sla
Crème brulée
INSCHRIJVEN VERPLICHT !

Donderdag 18/07
Verse dagsoep
Lasagne
Fruit

Vrijdag 19/07
Verse dagsoep
Gegrilde zalm
Broccoli
Natuuraardappelen
Panna cotta

Maandag 22/07
Verse dagsoep
Macaroni, kalkoenhesp, kaas
Yaourt

Dinsdag 23/07

7,5 € met kaart, 8€ zonder kaart
Verse dagsoep
Konijn met pruimen
Aardappelnootjes
Watermeloen
INSCHRIJVEN VERPLICHT !

Woensdag 24/07
Niçoise sla
Couscous
Dessert

Donderdag 25/07
Verse dagsoep
Kippenbout
Snijboontjes
Gratin Dauphin
Platte kaas

Vrijdag 26/07
Verse dagsoep
Visstuk, groenten
Preisaus
Koffiemousse

Maandag 29/07
Verse dagsoep
Creoolse kip
Rijst
Fruit

Dinsdag 30/07
Verse dagsoep
Koude schotel
Yaourt

Woensdag 31/07 7,5 €
Césarsla
Mosselen met frietjes
Ijsje

Meer informatie