Over ons

Even voorstellen

Vzw Cosmos is als Anderlechtse organisatie actief op 3 terreinen, maar vooral bekend om haar 2 lokale dienstencentra (LDC) in Anderlecht. LDC Vives situeert zich sinds 2012 in de Marius Renard wijk en LDC Cosmos is reeds sinds 1998 actief in het hartje Kuregem. Beide lokale dienstencentra zijn vooral ontmoetingscentra voor buurtbewoners, voor senioren, voor mensen met zorgvragen en voor al wie in de buurt passeert. Lokale dienstencentra hebben als algemene doelstelling senioren, mensen met zorgvragen en  kwetsbare mensen te ondersteunen, om hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Beide centra bieden verschillende activiteiten en diensten aan: een sociaal buurtrestaurant, maaltijden aan huis, een lokale vervoerdienst en een waaier aan activiteiten waar ontmoeting centraal staat. Beide lokale dienstencentra zijn laagdrempelig en zeer toegankelijk. Iedereen mag er zich thuis voelen. Heb je vragen i.v.m. onze werking of wil je gewoon eens binnen springen om de sfeer te snuiven en een tas of een glas te drinken … Wees meer dan welkom, elke werkdag tussen 9u00 en 17u00.

Vzw Cosmos is tevens een opleiding- en tewerkstellingsproject voor langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden en wordt sinds 2008 erkend als Plaatselijk Initiatief Ontwikkeling Werk . Bij Cosmos krijgt men leerwerkkansen in de keuken, in de animatiewerking, als chauffeur, in administratie en in onderhoud. Aan de keuken is ook een cateringservice verbonden gespecialiseerd in wereldkeuken, gebruikmakend van de culinaire rijkdom waarover onze medewerkers beschikken.

Vzw Cosmos beheert ook wijkinfrastructuur in Kuregem: zaal Excelsior (sinds 2008), het Wokgebouw (sinds 2016) en het in 2015 aangekocht gebouw in de Jorezstraat 21, beter gekend als ‘La maison Blanche’. Het project bestaat eruit om deze infrastructuur zo veel mogelijk te ontsluiten naar wijkbewoners en wijkorganisaties toe en alzo een ferme steen bij te dragen aan de sociale cohesie in de buurt.

Cosmos wordt erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door de Vlaamse Gemeenschap en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

POUTREL
POUTREL is een unie van 4 organisaties, met als deelwerkingen Miro, Vives, Forum, Het Anker, De Harmonie en Bricoteam, en werd op 1.04.2023 boven de doopvont gehouden. De doelstelling vanPOUTREL is dat iedereen succesvol ouder wordt, door het versterken van sociale netwerken en hetontwikkelen van aangepaste dienstverlening, met een belangrijke focus op kwetsbare oudereBrusselaars. Bovendien realiseren we sociaal-professionele inschakelingsprojecten op maat, dietoelaten om de werkzoekende voor te bereiden op de arbeidsmarkt onder meer in de horeca-, klus-en schoonmaaksector. Dit doen we via onder meer via onze buurtrestaurants en onze klus- enrenovatiedienst waar we telkens extra aandacht hebben voor onze prioritaire doelgroep van kwetsbare ouderen.

In een almaar complexere hoofdstedelijke omgeving, met talrijke belangrijke uitdagingen werd hetnoodzakelijk om onze deelwerkingen verder te professionaliseren. We geloven dat we samen sterkerzijn dan elk apart. De unie tussen de vzw’s Cosmos, LD³, Noordwijk en Bricoteam heeft als doel dedienstverlening nog kwalitatiever en performanter te maken door verder te professionaliseren.
Om meer te weten te komen over de verschillende deelwerkingen kan je doorklikken naar volgende websites:
www.ld3.be

www.cosmosvzw.be

www.deharmonie.be

www.bricoteam.brussels

Lees meer

Een kleine historiek

Missie en visie

Samenstelling

Medewerkers

Verantwoordelijken
Onthaal
Animatie
Keuken
Onderhoud

Vrijwilligers

Beheer

Samenstelling Raad van Bestuur
 • De Meyere Isabelle
 • Raeymaekers Relinde
Samenstelling Algemene vergadering
 • Alsaftawi Mohamed, Brede School Kuregem
 • Benjumea Juan, buurtbewoner
 • Butaye Jo, buurtbewoner
 • Carmeliet Hugo, buurtbewoner
 • Claes Jan
 • Claeys Kries
 • De Ridder Martine, Familiehulp
 • De Meyere Isabelle, lid RvB en buurtbewoner
 • De Deurwaerder Tom, Atelier Groot Eiland
 • De Moor Nicole, buurtbewoner
 • De Roy Josée, Vives
 • Mattheus Pieter-Jan, Beweging Net Brussel
 • Matthijs Nicholas, Medikuregem
 • Pype Johan, GC De Rinck
 • Raeymaekers Relinde, lid RvB en buurtbewoner
 • Schoofs William, lid fin audit comité
 • Summer Suzy, buurtbewoner
 • Wijnen Jenthe, KIK
 • Van Steen Astrid, buurtbewoner
 • Vrints Mieke, A Place To Life
 • Ahmed Ouamara, AMO Alhambra
 • Badredine Badreddine, buurtbewoner en Maks vzw
 • Katrien De Dobbelaere, Coovi CVO Brussel
Personeel
 • Aalouchi Aïcha, verantwoordelijke animatiewerking LDC Cosmos
 • Akhnaizarova Ina, verantwoordelijke infrastructuur
 • Ayazi Mohammad, keukenmedewerker (Duaal Leren)
 • Bart Claes, verantwoordelijke administratie
 • Cerra Creus Pere, animator LDC Vives
 • Mark Trullemans, centrumleider LDC Vives
 • D’Hondt Mark, centrumleider Cosmos en algemene coördinatie
 • Dioh Joe, chef-instructeur horeca
 • Lapage Luk, chef-instructeur catering
 • Robberechts Annelies, trajectbegeleider/jobcoach

Fotogalerij