Tewerkstelling

VZW Cosmos biedt, als erkend bedrijf in de sociale economie, opleidings- en tewerkstellingskansen aan in het kader van re-integratie projecten op de arbeidsmarkt. Deze situeren zich op de domeinen van keuken en horeca, onderhoud en logistiek, secretariaat en animatiewerking. In dit kader stellen we in vzw Cosmos 5 mensen met een doorstroomcontract (tijdelijke contracten van 2j voor mensen die 2j werkloos zijn én uitkeringsgerechtigd zijn) en 12 mensen als Art 60 (mensen die een leefloon krijgen van het OCMW) te werk. Coaches zorgen voor begeleiding op de werkvloer en, i.s.m. de daartoe bevoegde diensten,  voor de uitstroom van deze werknemers naar de reguliere arbeidsmarkt.