Centres de services locaux

Lokaal dienstencentrum Cosmos

Van 9u00 tot 17u00 tijdens weekdagen is iedereen welkom voor een babbel of een tas koffie. Ook telefonisch zijn we op die uren bereikbaar.

Het LDC werkt met een maandprogramma en heeft een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten en projecten: sport en spel, uitstappen, info en vorming, interculturele en intergenerationele activiteiten en projecten, een jaarlijkse vakantieweek in vakantiedomein De Kleppe in Everbeek en een 2 jaarlijkse inleefreis met jongeren van SOS Jeunes naar Marokko.

De diversiteit in Kuregem weerspiegelt zich ook in het programma met een activiteitenaanbod op maat voor verschillende groepen van mensen en senioren die we bereiken. Voor de Maghrebijnse, Spaanse en Congolese senioren zijn er naast het algemeen aanbod ook specifieke activiteiten in hun eigen taal.

De diversiteit vind je in Cosmos ook op je bord. Het maandmenu van het sociaal buurtrestaurant heeft oog voor de wereldkeuken. Halal maaltijden zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Diensten

  • Vervoersdienst van en naar het restaurant voor minder mobiele cliënten : O,5 € per verplaatsing
  • Vervoersdienst bij activiteiten voor minder mobiele cliënten: enkel voor niet-medisch vervoer. 1ste KM kost 1,5 €, per extra KM 0,5 €.
  • Boodschappendienst : Cosmos brengt de mensen naar hun favoriete supermarkt en helpt hen bij het boodschappen doen. Deze worden nadien aan huis bezorgd.  5 € per boodschappenbezoek.
  • Thuisbezorging van maaltijden bij ziekte of tijdelijke immobiliteit : Dit wordt steeds voorafgegaan door een bezoek van iemand van de animatieploeg. Prijs: 0,5 € extra bij de maaltijd.
  • Maandelijkse pédicure : Is een externe dienst die we om de 6 weken naar Cosmos halen aan 20 € rechtstreeks te betalen aan de pedicure.
  • Allerlei kleine dienst- en hulpverlening zoals het contacteren van en doorverwijzen naar diensten/mensen, het instellen van een gsm, het verkopen van postzegels, enz.

Activiteiten                      Dagmenu Cosmos

Programma                          Week van …..

Cosmos vanaf 12u00.

5€ per maaltijd, tenzij anders vermeld

Lokaal dienstencentrum Vives

Het dienstencentrum is alle weekdagen open van 9u00 tot 17u00. Tijdens die uren ben je altijd welkom voor een babbel met een tas koffie. Of om wat te lezen. Of een gezelschapsspel te spelen en deel te nemen aan de activiteit van de dag. Tijdens die uren kan je ons ook steeds telefonisch bereiken. 4x per week, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden we s ‘middags een warme maaltijd aan.

Het dienstencentrum is gelegen te midden van hoge woontorens van de Vijverwijk en richt zich in eerste instantie op de bewoners van die wijk. Maar ook senioren en andere mensen uit de aanpalende wijken zijn meer dan welkom. Voor de maaltijden – geleverd door de keuken van Cosmos -  en de activiteiten werken we met inschrijvingen. We moeten immers weten hoeveel maaltijden we moeten bestellen en ook bij activiteiten is het vaak nodig dat we op voorhand weten hoeveel mensen zullen participeren.

Diensten

  • Vervoersdienst/afhaaldienst van en naar het restaurant voor minder mobiele cliënten
  • Thuisbezorging van maaltijden bij ziekte of tijdelijke immobiliteit
  • Maandelijkse pédicure
  • Allerlei kleine dienst- en hulpverlening zoals het contacteren van en doorverwijzen naar diensten/mensen, het instellen van een gsm, kleine administratie, …

Activiteiten                                   Dagmenu                                          Diensten

Programma maart                       Week van ….

12u   6€ per maaltijd tenzij anders vermeld