Historiek van Kuregem

Historiek van de wijk Kuregem

Het werkterrein van het lokaal dienstencentrum Cosmos is de Kuregemwijk in de gemeente Anderlecht.

Kuregem heeft een oppervlakte van 1,87km².
De wijk ligt geprangd tussen het Westelijk Ringspoor -dat het Zuidstation verbindt met het Weststation-, het kanaal Willebroek-Brussel-Charlerloi en de Kleine Ring. De smalle strook aan het Zuidstation behoort tot de gemeente Sint-Gilles en de smalle strook langs het kanaal behoort tot de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

Kuregem is een 19de eeuwse industriewijk met ook vandaag nog een grote bedrijvigheid in 3 sectoren (vlees, metaal, textiel).
In de 19de eeuw was de Zenne niet overwelfd. Ze stroomde meanderend door de Kuregemse vlakte. In de stad Brussel was er al sinds de vroege middeleeuwen een textielnijverheid. Hierbij was water onontbeerlijk. Met de textielnijverheid begon Kuregem zijn opgang als industriegebied. In het begin van de 19de eeuw zat de hightech van de textielindustrie in Kuregem. De opening in 1832 van het kanaal Brussel-Charlerloi (in 1935 werd het verbreed en aangepast) maakte de aanvoer van steenkool en staal zeer gemakkelijk. Zo ontstond in Kuregem een nieuwe industriële tak: de metaalnijverheid.

In 1888 werd een nieuw slachthuis opgetrokken op het einde van de Clemenceaulaan. Het slachthuis gaf al snel aanleiding tot de vestiging van allerhande aanverwante bedrijfjes: pelshandel, leerlooierijen, … Lederbewerkers kwamen in grote getale uit Oost-Europa en installeerden zich in de omgeving van het slachthuis. Hiermee waren de 3 Kuregemse pijlers gelegd: textiel, metaal en vlees[1]
Deze 3 bedrijfstakken waren echter erg conjunctuurgevoelig.

Vanaf 1960 ging het drastisch bergaf. Door de verhuis van bedrijven naar industrieterreinen langs autosnelwegen buiten de stad gingen de Kuregemse activiteiten sterk achteruit . Er ontstond grote werkloosheid. Buurten verkrotten, huizen werden afgebroken maar niet vervangen. Kuregem ontvolkte.

De vrijgekomen woningen werden ingenomen door nieuwe migranten: Italianen en Spanjaarden leverden van 1945 tot in de jaren 60 het belangrijkste deel van de gastarbeiders in België. In Kuregem bestond de belangrijkste naoorlogse kern van Italianen uit Sicilianen.

Eind de jaren 50 en de jaren 60 kwamen dan de Marokkanen en de Turken als nieuwe gastarbeiders.

Door de economische crisis van begin jaren 70 trok sinds 1975 één vijde van de bevolking uit Kuregem weg. De Belgische bevolking halveerde er. Ook het aantal Italianen en Spanjaarden en Grieken liep terug, terwijl vooral de Marokkaanse en Turkse bevolking toenam.
In de jaren 70 kwamen er asielzoekers uit Latijns-Amerika, vanaf het eind van de jaren 80 uit Afrika en vanaf de jaren 90 ook uit Oost-Europa.

De laatste jaren is er een sterke toename van Mensen Zonder Papieren, van mensen uit Brazilië, Pakistan en China.

Huidige situatie in de wijk

Vandaag bestaat de Kuregemse bevolking ongeveer voor 90% uit vreemdelingen (vele jongeren hebben intussen de Belgische nationaliteit door de soepeler nationaliteitswetgeving).

In de ‘Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en België’ staat Kuregem gerangschikt bij de buurten met de zwaarste ‘achterstelling’. In Kuregem is een groot deel van de bevolking jonger dan 25jaar. Kuregem is een arbeidersbuurt met een laag inkomen per inwoner. Tegenover het Belgisch gemiddelde bedraagt het inkomen per inwoner in Kuregem niet eens de helft. De werkloosheid in Kuregem is het dubbele van het Brussels gemiddelde[2].

De Kuregemwijk is een wijk met heel wat achterstellingsfactoren: slechte behuizing, hoge werkloosheid, het onderwijs dat het moeilijk heeft, vele mensen afkomstig uit migratie, een minderheid aan bewoners van Belgische en Europese origine waarvan er velen vereenzaamd leven, de aanwezigheid van kleine en een iets grotere criminaliteit wat een onveiligheidsgevoel creëert, de opvallende afwezigheid organisaties die zich bezighouden met tienerjongeren.

De Kuregemwijk telt 27.000 inwoners en is groter qua bevolkingsaantal dan de Brusselse gemeente Sint-Joost-Ten-Node. Je vindt verschillende moskeeën en allerlei religieuze gemeenschappen.

Meer info : klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *