COSMOS LDC

Ontstaan van de vzw Cosmos-Excelsior – Lokaal Dienstencentrum

De ‘zaal Cosmos’, bestaat reeds sinds het einde van de jaren 60. Het is gebouwd als een parochiecentrum en het was oorspronkelijk bedoeld als onderkomen voor de verschillende parochiale verenigingen zoals oa de clubwerking voor senioren. Het was net deze seniorenclub die aan de basis lag van het ontstaan van de werking van het lokaal dienstencentrum.

Einde 1997, in de nasleep van de rellen in Kuregem met jongeren afkomstig uit migratie, werd de vzw Cosmos opgericht. De initiatiefnemers waren vooral mensen die actief waren in de Nederlandstalige parochiegemeenschap.
De eerste statuten van vzw Cosmos verschenen op 05/03/1998 in het Belgisch Staatsblad met identificatienummer 4417/98. De wijzigingen in statuten verschenen op 31/10/2005 en 22/04/2008.

In 1998 volgde dan de Vlaamse erkenning als lokaal dienstencentrum Cosmos en daarom werd een halftijdse centrumleider aangeworven.
De volgende jaren startte Cosmos zijn zoektocht naar meer personeel. Omdat er in die jaren geen geco-medewerkers meer beschikbaar waren vroeg de vzw i.s.m. met vzw Eva ( Emancipatie via Arbeid, een vzw die tewerkstellinginitiatieven opzet) in 1999 een erkenning als sociaal economie project aan. Dank zij die erkenning kon Cosmos rekenen op 5 DSP contracten en 1 omkaderingsgeco.
Nog later kon deze groep van medewerkers nog aangevuld worden met enkele Art’60 contracten. Einde 2007 ten slotte werd vzw Cosmos ook erkend als PIOW.

In 2008 fusioneerde vzw Cosmos met vzw Netwerk (vzw Netwerk was initiatiefnemer van het Excelsiorproject) tot de vzw Cosmos-Excelsior (in de verdere tekst vzw Cosmos) genaamd.

Missie en visie van de vzw Cosmos

Vzw Cosmos wil in het kader van welzijn en in het kader van arbeid en tewerkstelling initiatieven nemen op sociaal-cultureel vlak.
Daartoe zal de Cosmos vzw:
– de autonomie en de participatie van buurtbewoners van Kuregem –met specifieke aandacht voor senioren en zorgbehoevenden- bevorderen, zodat zij langer en kwaliteitsvoller thuis kunnen blijven wonen, hun isolement doorbreken en sociale contacten met andere buurtbewoners mogelijk maken en onderhouden;
– de bestaande infrastructuur (zalen Cosmos en Excelsior) beheren, er eventueel nieuwe creëren, zodat de buurtbewoners van Kuregem –met speciefieke aandacht voor jongeren geconfronteerd met maat-schappelijk achterstelling, senioren en zorgbehoevenden, van welke origine ook- hun eigen activiteiten kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen;
– van de multiculturele realiteit van de wijk gebruik maken om interculturele ontmoetingen moelijk te maken, door het stimuleren van netwerkvorming en door het organiseren van specifieke activiteiten die recht doen aan de bestaande diversiteit;
– tewerkstelling en sociaal nuttige arbeid creëren voor laag geschoolde, werkzoekende jongeren en voor andere, en hen daartoe ook de nodige vorming aanbieden.
Voor vzw Cosmos is de van oorsprong christelijke inspiratie een appèl tot openheid voor samenwerking met alle levensbeschouwelijke overtuigingen die een humaniserende opdracht beogen. Op die wijze wil vzw Cosmos actief meewerken aan een authentieke pluralistische samenleving met respect en waardering voor ieders identiteit.
In alle aspecten van haar werking wil vzw Cosmos het Europees Verdrag inzake Mensenrechten respecteren.

De huidige concrete werking van lokaal dienstencentrum Cosmos

Doorheen de jaren heen heeft vzw Cosmos haar werking verder uitgebreid en bijgestuurd, rekening houdend met de noden van de gebruikers.
Momenteel bereikt de vzw via zijn dienstencentrumwerking met zijn diensten, activiteiten en zijn restaurant een kleine 150 gebruikers, waaronder een steeds kleiner wordende groep van Nederlandssprekende Brusselaars en een groep van een 25 Afrikaanse Mama’s (senioren afkomstig uit Centraal Afrika).

Het dienstencentrum is open van maandag tot en met zaterdag. Ook op feestdagen als kerst- en Nieuwjaar is het centrum open.
Buurtbewoners kunnen er overdag terecht voor een maaltijd in het sociaal restaurant, om samen rustig de dag door te brengen in een verwarmde en gezellige ontmoetingsruimte, om deel te nemen aan een activiteit, voor een babbel met de onthaalmedewerker of voor een specifieke hulpvraag bij de verantwoordelijke van de animatiewerker of bij de centrumleider.
De rode draad in dit aanbod zijn de ontmoetingskansen waardoor effectief meer sociale netwerken ontstaan en het sociaal isolement van de ( oudere) buurtbewoners wordt tegen gegaan.
Naast het sociaal restaurant, biedt het lokaal dienstencentrum ook nog warme maaltijden aan huis, een vervoersdienst, boodschappenondersteuning en klusjesdienst (in samenwerking met het Bricoteam van Eva vzw) aan.

Cosmos is een erkend lokaal dienstencentrum dat ook een opleiding- en tewerkstellingsluik in de horeca en onderhoud heeft. Als lokaal dienstencentrum wil Cosmos vzw ervoor zorgen dat buurtbewoners (met een specifieke aandacht voor senioren en zorgbehoevenden) langer en kwaliteitsvoller zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, dat hun isolement doorbroken wordt en dat zij opnieuw sociale contacten kunnen leggen met andere bewoners uit de buurt.

Een gedachte over “COSMOS LDC”

 1. Vrijdag, 13 maart ….
  Aangenaam verrast en het wachten méér dan waard!
  Het menu klopte niet(volgens ons boekje) maar smaakte des te beter, om nog maar te zwijgen van de studenten die met een glimlach het eten serveerden, afruimden, afwas enz …
  Wij zeggen niet nee tegen zo’n verassingen!!!
  Groetjes
  Liesbet van Vives

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *